Atualidade

Gigi Riva, s’òmine

01/10/2021 0

B’at grandu isetu in Casteddu pro s’ispetàculu subra Gigi Riva, su mitu de s’iscuadra binchidora de s’iscudetu de su 1970.