Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Calicuna chida a oe, su motore de chirca Google at dedicadu su Doodle cosa sua, est a nàrrere su logo temporàneu de sa pàgina...

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Cultura

B’at tempus finas a su 30 de su mese de làmpadas pro leare parte a su “Prèmiu de Otieri”, fundadu dae Tonino Ledda in...

Atualidade

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Atualidade

In Napoli ddoe est su cafè suspèndidu, in Tàtari imbetzes sa bòcia. S’assòtziu Memorica storica torresina at pensadu un’initziativa pro fàghere torrare sos pitzocos...

Rubrica: ‘Passadu presente’

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Passadu presente

«Sa Giovine Italia est s’afradiamentu de sos italianos ci creent in una lege de progressu e de dovere. De sos italianos chi pensant a...

Passadu presente

Comente amus bidu cun sas dies de trìulas in sa Frantza torra rivolutzionària, su 1830 est un’annu nòdidu de s’istòria contemporànea. Su matessi annu...

Passadu presente

Sas pesadas de su 1820-21 ant mustradu chi s’òrdine restauradu non podiat non cunsiderare sa cumplessidade natzionale e sotziale ingendrada dae su protzessu rivolutzionàriu...

Cultura

Cultura

Est arribada sa de bator editzione de The Photo Solstice, su progetu dedicadu a sa fotografia a incuru de Marco Delogu e organizadu in...

Cultura

Àrbores rùidos a terra, brusiados dae su fogu chi in s’istiu de su 2021 at bisestradu is padentes de su Montiferru como divenint isculturas...

Cultura

Finas a su 2 de su mese de santandria in Casteddu apuntamentos a su tzìnema cun sa rassigna ‘Nosu e is atrus’ organizada dae...

Cultura

Postu in su cùcuru de unu tacu, a oto chilòmetros dae sa bidda de Osini, in s’ala tzentru-orientale de sa Sardigna, s’agatat una de...

Iscièntzia & Tecnologia

Iscientzia&Tecnologia

In ocasione de sas tzelebratziones de sos 150 annos dae sa nàschida de Grazia Deledda, est istada isvilupada un’aplicatzione chi permitet de s’acurtziare a...

Iscientzia&Tecnologia

Sa calidade de s’ambiente, sa salude, su rispàrmiu, sa diminutzione de sos intzidentes, sa dificultate pro agatare unu parchègiu, pòdere gosare a su mègius...

Iscientzia&Tecnologia

Si mutit Playa Libre, s’aplicatzione chi at a permìtere a s’amministratzione de sa tzitade metropolitana de Casteddu de compidare sos paràmetros ambientales de sos...

Iscientzia&Tecnologia

B’at meda Sardigna in su telescòpiu satelitare Ixpe partidu dae Cape Canaveral, frutu de una collaboratzione intre sa Nasa e unu partenariadu italianu coordinadu...

Podcast

Priogheddos

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Priogheddos

Bi tenet fatos umanos in ue is làcanas tra is gosi narados malos e bonos est istrìgile meda e in pessu s’ischerat. Unu de...

Priogheddos

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Priogheddos

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018