Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

‘Su filu ispinadu’: un’innu antibèllicu in is lìnguas de Sardigna 🎧

In ocasione de sa Die de sa Sardigna, su cantautore catalanu Adrià Mor e s’arrepadori casteddaju Dr. Drer ant publicadu Su filu ispinadu, una versione de ‘A desalambrar’ (Daniel Viglietti) cantada in is lìnguas de Sardigna.

Su traballu est istadu possìbile gràtzias a sa collaboratzione de ativistas de totu Sardigna, chi ant tradùidu sa cantzone in aligheresu (Francesc Ballone), sardu (Adrià Mor), tabarchinu (Remigio Scopelliti e Andrea Luxoro), gadduresu (Riccardo Mura) e turritanu (Alessandro Derrù).

Is tradutziones si podent lèghere in www.adriamusic.cat. Michele Atzori (Dr. Drer) ci at agiuntu faeddos originales in sardu cun riferimentos ispetzìficos a sa realidade sarda de oe. ‘A desalambrar’ est connota meda in Amèrica de su Sud, mescamente dae cando su cantautore tzilenu Víctor Jara dd’at inclùdida a
su repertòriu suo.

Su caràtere antibèllicu de sa cantzone est afortiadu dae is notas de Oh Sardigna, pàtria nostra, su testu chi s’indipendentista Ànghelu Caria at iscritu in pitzus de su motivu de sa cantzone populare ucràina Makhnovtchina.

Sa registratzione est istada finantziada cun unu progetu de crowdfunding, e EjaTV at contribuidu a sa realizatzione de su vìdeu. S’annu passadu, Adrià Mor at presentadu sa cantzone Decoloniza·ti, sarda, registrada a distàntzia pro more de sa pandemia de Covid. In su marcu de is eventos organizados pro sa die natzionale de sa Sardigna, sa cantzone est istada presentada durante sa cunferèntzia “Revitalizing endangered languages in Sardinia: Algherese Catalan”, de su professore Francesc Ballone (Universidade de Tàtari), organizada dae sa California State University – Long Beach.


Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018