Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

Cumentzat su Giro d’Italia. Fabio Aru: “Est s’ora de bìnchere” Is paràulas de s'iscaladore sardu a pitzus de sa cursa rosa 2018 chi cumentzat cras

Foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse

Sa prima borta a foras de s’Europa, sa prima borta in Gerusalemme. Cras cumentzat su Giro d’Italia nùmeru 101, un’editzione chi est istada acumpangiada cun polèmicas pro su sèberu de dda faghere mòere dae Israele, un’Istadu pagu democraticu e in gherra contra a sa gente de sa Palestina.

Fata custa premissa dae su bator de su mese de maju tretu a s’isport: a batire in artu sa bandera italiana e cussa de Sardigna b’at a èssere galu Fabio Aru. Su tziclista de Biddaxidru, chi ocannu currit pro s’iscuadra sa Uae Emirates, est prontu pro bìnchere sa cursa. Dda naradu isse, eris durante un’adòbiu cun is giornalistas. “Aìa unu disìgiu mannu de nche torrare a su giru – Aru s’annu passadu no aiat leadu parte pro mori de un’intzidente – immoe est unu puntu de importu mannu pro sa carriera mea e custu est su momentu de bìnchere. Intendo chi puru s’iscuadra est pronta e is compàngios podent faghere bene”.

Posca Aru narat chini sunt sos curridores prus gherrados pro sa bìnchida finale: “Sunt 15 prus o mancu, b’at Pinot, Pozzovivo e Lopez sena ismentigare a Froome, Chaves, Yates, Bennett e Woods. Totus is tapas at a èssere difitziles, no isceti sa de su Zoncolan e de su monti Jafferau”.

De lèghere