Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Prèmiu Centottanta: un’ocasione pro chie bolet traballare in su tzìnema

Arribat a sa de chimbe editziones su Prèmiu Centottanta, cuncursu pro registas a s’esòrdiu. Dae ocannu su cuncursu est promòvidu dae sa Sotziedade Umanitària – Cineteca Sarda de Casteddu chi, a pustis de èssere istada collaboradore de su prèmiu, immoe contivìgiat s’editzione noa.

Sa punna de s’initziativa, nàschida in su 2017 dae un’idea de s’assòtziu Moviementu, est sa de contribuire a s’isvilupu de un’indùstria de s’audiovisivu sustenìbile in Sardigna, donende tretu puru a chie no at mai fatu unu film. S’intentu est duncas de avalorare, promòvere e sustentare cussos chi cherent cumentzare su traballu in su tzìnema pro mesu de un’iscàmbiu cun professionistas de su setore.

Sunt belle dughentos is film chi ant leadu parte a sa de bator editziones pretzedentes: òperas lìberas, originales e indipendentes chi andant dae su gènere documentàriu a su de fintzione, pro arribbare a s’isperimentatzione cun màgines in movimentu a metade tra tzìnema e arte cuntemporànea. S’ùnicu lìmite impostu a s’espressione artìstica in custu cuncursu est ca is film ant a dèpere durare chentu otanta segundos.

Tres minutos, duncas, pro si pòdere agiudicare is prèmios postos a disponimentu dae is istitutziones e dae is collaboradores: su prèmiu Cineteca Sarda e su prèmiu Moviementu de 1000 èuros cadaunu; sa possibilidade de traballare a unu fundu pretziosu de archìviu pro su prèmiu Cineteca Sarda Working; su prèmiu EjaTv, de 300 èuros; sa possibilidade de isvilupare unu progetu artìsticu pro su prèmiu Sardegna Teatro; unu cursu de formatzione pro su prèmiu Notorius; s’agiudu pro una produtzione audiovisiva pro su Prèmiu Mommotty; unu perìodu de imparu pro su Prèmiu BurnOut Films.

[Foto de Giulia Camba dae sa pàgina Facebook de su prèmiu 180]


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...