Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Unu situ archeològicu torrat a sa comunidade

In Casteddu, su situ archeològicu de vico III Lanusei est torradu a sa comunidade e a su pùblicu. Su giassu, iscobertu in is annos 1996-1997 durante su fràigu de unu palàtziu, contat s’istòria passada de sa tzitade de Casteddu: dae is testimonias prus antigas de època pùnica, romana e tardu-antiga a s’abbandonu suo in su sèculu 8 a pustis de Cristos, finas arribbare a su Setighentos, cando fiat istadu torradu a impreare in raportu a sa fortificatzione de Jesus, e in fines in s’Otighentos, in funtzione a sa vida operaja de sa Manifattura Tabacchi.

Su situ, postu in unu caminu istichidu de su bighinadu de Biddanoa, no est mancu marcadu in s’istradàriu e si diat pòdere cunsiderare casi disconnotu. Una borta ebbia, in s’editzione de su 2011 de sa manifestatzione Monumentos Abertos, est istadu abertu a is bisitadores.

Sende unu bene privadu, difatis, finas a immoe no istadu possìbile a ddu valorizare comente s’ispetat. Immoe chi gràtzias a su diritu de prelatzione est coladu a s’Istadu, at a èssere possìbile valorizare custa parte pretziosa de s’istòria de Casteddu ponende∙dda in s’itineràriu chi, gràtzias a is testimonias materiales de su passadu, ponent a notu is mudamentos continos e is formas noas de tzitade durante is sèculos. Dae sa necròpoli de Tuvixeddu a su Campusantu de Bonària, rochende sa Villa de Tigellio, s’anfiteatru, is losas de Santu Efes e Santa Restituta, sa crèsia de Santa Eulàlia, su Bastione de Santa Caderina e s’ipogeu suo finas a sa Basìlica de Santu Sadurru.

Is resurtados de s’iscavu, fatu dae sa Subrintendèntzia paris cun s’Universidade de Casteddu, sunt istados publicados in su 2006 in su volùmene ‘Archeologia urbana a Casteddu. Scavi in vico III Lanusei (1996-1997)’, contivigiadu dae Donatella Mureddu e Rossana Martorelli. A banda su valore culturale suo, s’iscavu est peri unu modellu pro s’archeologia urbana, pro ite rapresentat un’inditu importante pro fàghere archeologia in una tzitade chi sighit a s’isvilupare in pitzu suo e totu.
Est custu su motivu de su grandu interessu e de sa curiosidade e chi ddoe est pro su situ de vico III Lanusei.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...