Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Pellìculas in sas limbas de minoria cun ‘Nosu e is Atrus’

Finas a su 2 de su mese de santandria in Casteddu apuntamentos a su tzìnema cun sa rassigna ‘Nosu e is atrus’ organizada dae s’assòtziu culturale Babel.

Sa segunda editzione de sa rassigna tzinematogràfica previdet chimbe dies de projetzione chi ant a dare sa possibilidade de castiare, faeddende cun sos registas, pellìculas curtzas e longu-metràgios in sas limbas minoritàrias. S’obietivu de sos organizadores est su de arrichire s’oferta culturale de sa tzitade e promòvere traballos realizados siat in Casteddu chi in su territòriu regionale e internatzionale ponende a cunfrontu film chi contant esperièntzias de vida ligadas a sa tzitade, a sos personàgios e a s’istòria sua (Nosu) cun unas àteras pellìculas de sa Sardigna e de su mundu (is Atrus).

A pustis de sa prima die de projetziones dedicada a sas iscolas chi s’est tenta su 25 de maju, s’at a sighire chenàbura 10 de làmpadas 2022 in su Teatru Dante de su tzentru de agregatzione sotziale Exmè de Pirri cun bator film chi contant sa tzitade de Casteddu. “12 aprile” (Antonello Deidda, 2021) ponet a pare duas dies importantes de sa vida de su cabu-logu sardu a tesu 50 annos: su 12 abrile 1970, cando su Casteddu aiat bintu s’iscudetu e su 12 abrile 2020 chi signat s’inghitzu de sa pandemia de su virus Corona. “Santamaria” (Andrea Deidda, 2021) imbetzes contat s’istòria bera de unu giòvanu de Seui chi in sos annos sessanta s’ammàniat pro su primu addòbiu de sa carriera sua. “L’uomo del mercato” (Paola Cireddu, 2020) faeddat subra de s’istòria de Mario, un’òmine chi collit sas cassetas de su mercadu de Casteddu pro las torrare a bèndere pro pagu dinari. “Twilight” (Paolo Carboni, 2020), docu-clip musicale de su branu de su rocker cagliaritano Joe Perrino contat sa Casteddu de sos annos ’80.

Replica a pustis de s’istiu mèrcuris 19 de santugaine ma custa borta in su tzìnema Greenwich ue su mèrcuris sutzessivu 26 de santugaine b’at a èssere sa projetzione de su film “Ndoto ya Samira – Su Bisu De Samyra” (Nino Tropiano, 2020), prèmiu Maestrale comente a su mègius longu-metràgiu a su Babel Film Fèstival 2021. Su regista pulliesu contat (in limba swaili) un’istòria de emantzipatzione feminile chi bidet protagonista Samira, una giòvana originària de Nungwi, unu bidditzolu de piscadores in Zanzibar.

Su 2 de santandria 2022 ant a bènnere projetados sas mègius pellìculas de su Babel film fèstival 2021: ‘Mira sa dì’ (Andrea Cannas, 2021) contat un’istòria bera de amore e de giustìtzia ambientada in Mòguru, in su 1930. Malu Fadau (Matteo Incollu, 2020), est unu fantasy thriller ambientadu in Baunei in su 1942. S’ùrtimu curtzu in programa at a èssere Inferru (Daniele Atzeni, 2019). A.D


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018