In Àrthana naschet una rivista in sardu pro contare su chi sutzedet in sa bidda

Si narat “In Àrthana”, su periòdicu in limba sarda pùblicu e gratùitu, essidu sa chida colada a incuru de s’Ufìtziu Linguìsticu de su comunu ogiastrinu.

Si tratat de su primu periòdicu digitale in sardu mai realizadu in sa bidda e est nàschidu cun s’idea de informare e agiornare sa tzitadinàntzia de totu su chi sutzedet in su comunu a livellu amministrativu. Duncas bandos, avisos, comunicados e initziativas de interessu pùblicu, ma non cussu ebbia. Una parte de su periòdicu, contivigiadu dae is operadores linguìsticos Ivan Marongiu e Alessandro Podda, est dedicada a s’atualidade e a sa cultura. In su primu nùmeru de martzu, in ocasione de is 100 annos dae sa nàschida de su Psd’Az, ddoe tenet un’artìculu dedicadu a sa figura de Anselmo Contu, primu presidente de su Consìgiu Regionale de sa Sardigna, chi fiat nàschidu in Àrthana.

Ma ddoe est tretu peri pro in intervistas, comente cussas fatas a duas piseddas de sa bidda, s’iscritora Barbara Figus chi allegat de su libru suo dedicadu a sa tziviltade nuràgica (Il viaggio di Elau) e sa neo-laureada Marina Pili, chi allegat de sa tesi su dedicada a sa Die de is Mortos in Ogiastra e a su ritu de is Ànimas.

Su periòdicu, chi at a essire una bia a su mese, tenet unas cantas pàginas dedicadas a sa poesia e a is poetes ismentigados de sa bidda Àrthana: ogna mese at a èssere publicadu unu cumponimentu inèditu. “Amus pensadu a unu trastu chi nos poderet fàghere acurtziare torra a sa gente- contant is operadores linguìsticos- sende chi pro more de s’apretu epidemiològicu is ufìtzios de s’isportellu sunt istados serrados a su pùblicu pro meda tempus. Esistet unu blog ulsogliastra.wordpress.com e una pàgina facebook meda frecuentados e ativos cun is cales diamus visibilidade a is fainas nostras, ma forsis in custu momentu istòricu chi semus bivende, unu periòdicu est pròpiu su chi bisòngiat”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*