Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In Sardigna prus de batorghentos matas monumentales

S'Ozzastru de Luras. Foto de Gianni Careddu (Wikipedia)

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale e culturale issoro.

Segundu sa rielaboratzione fata dae su Tzentru Istùdios Agrìculos, si tratat de su deghe pro chentu de su totale natzionale italianu.
Est s’Ogiastra sa provìntzia cun prus àrbores monumentales, chi nde contat 125, fatu fatu ddoe est sa de Casteddu cun 78 matas. In deretura ddoe est Tàtari cun 58, Nùgoro cun 48 e Aristanis cun 35. Bintighimbe imbetzes sos àrbores tzensidos in su Mèdiu Campidanu, 22 in s’àrea Carbònia Igrèsias, 14 in Gaddura.

Dae s’indàgine resurtat chi est Seui su comunu cun prus esemplares tzensidos, chi bantat cun 29 matas monumentales. Sighi sighi ddoe est Illorai cun 24 fundos. Tra sos àrbores prus pretziados èlighes, longhifresos, arròeles, olias, liones, alasos e gosi sighende. Casteddu tenet su primadu de s’ùnicu àrbore in Sardigna propostu comente interessu pùblicu: si tratat de una magnòlia chi s’agatat in pratza Badas. Tàtari imbetzes tenet chimbe àrbores monumentales, tra custos un’esemplare de Tzipressu de Monterey a Mandra di La Giua.

“Pro sa Sardigna est unu patrimòniu de grandu valore — at naradu Tore Piana, presidente de su Tzentru Istùdios Agrìculos – chi diat a tocare a isfrutare a iscopos turìsticos e fintzas de istùdiu, nos isetemus chi immoe sa Regione predispòngiat unu librete chi promovat sos àrbores tzensidos. Nois semus a disponimentu pro unu suportu ativu e cuncretu”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...