Su tzentrumanca si nde pigat Cuartu, Nùgoro, Portu Turre Is ballotàgios in is tzitades prus mannas de s'ùrtimu turnu eletorale.

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su resurtadu de is ballotàgios pro is eletziones de su  25 e 26 de mese de ladàmine in custos comunos chi tenent prus de 15 mìgias abitantes.

In Nùgoro, ùnicu cabulogu de provìntzia de custu turnu eletorale, ant torradu a elìgere a Andrea Soddu chi custa borta at pigadu su 67%, mentras su candidadu de su tzentrudestra, Pietro Sanna, s’est firmadu a su 33%.

In Cuartu Sant’Aleni, sa de tres tzitade de s’ìsula pro nùmeru de abitantes, torrat sìndigu a pustis de 19 annos Graziano Milia (foto) chi at pigadu su 57,2% de is votos contra su candidadu de su tzentrudestra, su sardista Christian Stevelli firmadu a su 42,8%. In Portu Turre, infines, binchet Massimo Mulas, elègidu sìndigu cun su 53%. Alessandro Pantaleo s’est firmadu a su 47%.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*