Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

“The Crossing”: su jazz dae su bivu de Enzo Favata si podet ascurtare in unu discu

Foto: Cap d'Any de L'Alguer

S’album nou de Enzo Favata, “The Crossing”, s’at a podet traduire “Su coladòrgiu”? Non dd’amus pregontadu a s’autore, ma custu no impèdumat de faeddare in manera positiva de custa òpera isperimentale, chi manìgiat jazz prog dae is annos Setanta paris cun tastieras e riff eletrònicos, pro otènnere unu sonu originale e creativu.

Su discu arribbat a pustis de duos annos de cuntzertos in is fèstival de Inghilterra, Giapone, Àsia, Sud Amèrica e in Itàlia, in totu su 2020. Pròpiu in is esibitziones dae bivu Favata at seberadu a su costàgiu suo Pasquale Mirra a su vibràfonu marimba midi, Marco Frattini a sa bateria e a is percussiones e Rosa Brunello a su bassu e contrabbassu.

“The Crossing est fintzas su nùmene de sa banda chi teniat in conca de costituire dae meda – at ispiegadu su jazzista sardu. “Pro iscrìere e creare sa mùsica fintzas cun s’eletrònica, tocat a agatare artistas chi tenent unu modu nou de tratare is materiales musicales, jazzistas lìberos e espertos de sa mùsica e de àteros limbàgios. S’echilìbriu mannu chi s’est creadu a pustis de is tournée at fatu essire custos sonos noos, chi in is cuntzertos si podent intèndere craros arribare dae su palcu in ue sonant is The Crossing”.

Chirchende de non pèrdere cussas chi in inglesu cramant ‘good vibrations’ de is cuntzertos, totu est istadu tramudadu in un’album in istùdiu. “Apo detzìdidu de donare un’atmosfera dae bivu a su discu – agiunghet Favata –, colende dae s’istùdiu pro agiùnghere carchi arrangiamentu cun tastieras analògicas chi ant caraterizadu su sonu de is annos ’70. Bator petzos sunt istados registrados in s’istade 2020 durante unu giru in Itàlia”.

A s’album ant collaboradu artistas chi Favata at addobiadu durante su giru. “Apo collaboradu cun pesonas istraordinàrias comente a Salvatore Maiore, Marcello Peghin, Maria Vicentini, Ilaria Pilar Patassini e sa virtuosa de su guzheng, sa tzinesa Zhan Qian, cun cale apo tentu cuntzertos in Tzina”.

Enzo Favata in Sa Stiddiosa, Seulu

Enzo Favata in Sa Stiddiosa, Seulu


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...