“The Crossing”: su jazz dae su bivu de Enzo Favata si podet ascurtare in unu discu

Foto: Cap d'Any de L'Alguer

S’album nou de Enzo Favata, “The Crossing”, s’at a podet traduire “Su coladòrgiu”? Non dd’amus pregontadu a s’autore, ma custu no impèdumat de faeddare in manera positiva de custa òpera isperimentale, chi manìgiat jazz prog dae is annos Setanta paris cun tastieras e riff eletrònicos, pro otènnere unu sonu originale e creativu.

Su discu arribbat a pustis de duos annos de cuntzertos in is fèstival de Inghilterra, Giapone, Àsia, Sud Amèrica e in Itàlia, in totu su 2020. Pròpiu in is esibitziones dae bivu Favata at seberadu a su costàgiu suo Pasquale Mirra a su vibràfonu marimba midi, Marco Frattini a sa bateria e a is percussiones e Rosa Brunello a su bassu e contrabbassu.

“The Crossing est fintzas su nùmene de sa banda chi teniat in conca de costituire dae meda – at ispiegadu su jazzista sardu. “Pro iscrìere e creare sa mùsica fintzas cun s’eletrònica, tocat a agatare artistas chi tenent unu modu nou de tratare is materiales musicales, jazzistas lìberos e espertos de sa mùsica e de àteros limbàgios. S’echilìbriu mannu chi s’est creadu a pustis de is tournée at fatu essire custos sonos noos, chi in is cuntzertos si podent intèndere craros arribare dae su palcu in ue sonant is The Crossing”.

Chirchende de non pèrdere cussas chi in inglesu cramant ‘good vibrations’ de is cuntzertos, totu est istadu tramudadu in un’album in istùdiu. “Apo detzìdidu de donare un’atmosfera dae bivu a su discu – agiunghet Favata –, colende dae s’istùdiu pro agiùnghere carchi arrangiamentu cun tastieras analògicas chi ant caraterizadu su sonu de is annos ’70. Bator petzos sunt istados registrados in s’istade 2020 durante unu giru in Itàlia”.

A s’album ant collaboradu artistas chi Favata at addobiadu durante su giru. “Apo collaboradu cun pesonas istraordinàrias comente a Salvatore Maiore, Marcello Peghin, Maria Vicentini, Ilaria Pilar Patassini e sa virtuosa de su guzheng, sa tzinesa Zhan Qian, cun cale apo tentu cuntzertos in Tzina”.

Enzo Favata in Sa Stiddiosa, Seulu
Enzo Favata in Sa Stiddiosa, Seulu

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*