“Madre Pietra”, in Casteddu una mustra cun s’arte de Sciola

Foto de Attila Kleb©

“So nàschidu dae una pedra, istimo sa terra, s’abba, sos frores, su sole”. Custas paràulas las costumaiat a nàrrere pro isse etotu Pinuccio Sciola, artista mannu in su panorama cuntemporàneu internatzionale, chi in Sardigna prus de ogni àteru, at indagadu in manera contina, originale e poètica su raportu tra arte e natura.

A custu raportu est dedicada sa mustra ‘Madre Pietra, la natura, la scultura, la città’, cuncordada in Casteddu, in su casteddu de Santu Micheli a chimbe annos dae dispedida de s’iscultore de Santu Sparau. S’espositzione, a incuru de Simona Campus e Tiziana Ciocca, paris cun Maria Sciola, si basat subra sa chirca de sas potentzialidades espressivas de sos materiales.

“A chimbe annos dae sa morte de s’artista, sa Fundatzione Sciola, paris cun totu sa tzitade de Casteddu, at bòlidu dare unu donu importante a Pinuccio Sciola. Pro more de sas òperas espostas, sa mustra rapresentat un’ocasione manna pro connòschere prus a fundu unu de sos artistas sardos prus connotos de su panorama artìsticu cuntemporàneu” at naradu Chiara Sciola sa presidente de sa Fundatzione Sciola.

Gràtzias a unu corpus de materiales, calicunu fintzas inèditu, sa mustra, chi at a èssere arrichida dae fainas didàticas dedicadas a sos grupos e a su pùblicu lìberu de ogni edade, est fintzas un’ocasione pretziosa pro torrare s’atentzione subra s’acàpiu de s’iscultore cun sa tzitade de Casteddu. S’allestimentu est contivigiadu dae Salvatore Campus.

Madre Pietra, la natura, la scultura, sa città, est realizada gràtzias a s’agiudu de sa Fundatzione Sciola e faghet parte de sa programmatzione de s’assessoradu a sa Cultura de su Comunu de Casteddu. Sa mustra si podet bisitare finas a su 3 de santugaine, rispetende sos inditos contra s’ispàinu de su Covid.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*