Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

In Casteddu arrexonadas po chistionai su sardu: “Aici binceus custa bregùngia tonta”

Foto: dae sa pagina Fb de Lìngua Bia

Unu cursu po chistionai in sardu. Ddu organizat in Casteddu s’assotziu Lìngua Bia in su bixinau de Is Mirrionis. S’at a tènni una borta a sa scida e at a cumentzai su 20 de gennàrgiu. Su tìtulu est ‘Arrexonadas in sardu’ cun su maistu Ivo Murgia.

“Custu no est unu cursu po imparai a ligi e scriri in sardu – narant dae s’assotziu -, ma est unu cursu po ponni sa genti a chistionai e binci cudda bregùngia tonta chi si nc’ant postu in conca. Fueddendi in sardu si ndi torraus a ponni meris de su linguatzu nostu, imparaus e si spassiaus. Ca su sardu si serbit fintzas po cumprendi prus beni su logu anca seus bivendi, sa terra nosta. S’arrexonada podit essi lìbera, a tema o movi de unu lìburu in sardu. Cumenti ndi bessint a pillu is chistionis, arrexonaus finas de is arrègulas de su sardu, de fonètica e de sintassi“.

Po fai parti a su cursu, tocat a sciri pagu pagu su sardu e a tenni gana de imparai e de si spassiai. Is letzionis ant a essi dònnia lunis dae is 7 a is 9 oras de merii, aundi est Lìngua Bia in Casteddu, bia Mandrolisai 60. “Su prètziu est 50 èuros prus sa tèssera po 10 atòbius de 2 oras. Po s’assentai, abastat a si presentai sa die de sa primu letzioni. A s’acabada eus a donai un’atestau de frecuèntzia”.

Lìngua Bia est unu assotziu chi traballat cun su sardu, in su Me-Ti su tzìrculu de bia Mandrolisai. “Pensai su spantu – est iscritu in sa pagina Facebook – seus sardus e no podeus fueddai e imparai su sardu. S’ant postu in conca ca su sardu est ‘inferiore’ a is atras lìnguas. Est comenti a nai ca nosus seus ‘inferiori’. No est beru. Is sardus funt comenti is atrus, e bolint essi liberus. A is chi no s’interessant de sa lìngua naraus chi funt cuendi una cosa chi no si podit cuai, e chi si depint acostai. A is chi s’interessant de sa lìngua naraus chi est su tempus de fai”.

Innoi agatais s’eventu in Facebook

De lèghere

Isport

Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, s’est mortu custu merie a càusa de un’arrestu cardìacu. Sa noa mala est istada donada dae su...

Tzitades e biddas

Chimbe biddas, meda pipios, mancu unu pediatra. Aici est in Aritzu, Brebì, Dèsulu, Gadone e Meana acanta bivent 6.797 persones, de custos 500 minores....

Atualidade

No, ocannu non ddoe at a èssere gente meda in sa ruga e mancu caddos cuncordados cun frores o bestimentas traditzionales de ònnia bidda...

Editoriale

In sos primos annos ‘60, sa televisione est intrada in sas domo de sas famìlias italianas. No in su matessi momentu, craru, ma prima...