Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Iscientzia&Tecnologia

Unu trapiantu de figadu fatu (puru) cun s’ipnosi

Foto dae Pexels.com

In s’ispidale San Michele de Casteddu est istadu fatu un’importante interventu chirùrgicu de trapiantu de fìgadu impreende, paris a s’anestesia famacologica traditzionale, sa tècnica de s’ipnosi clìnica. S’operatzione, fata subra de unu malàidu de 58 annos afetu de metastasi epàticas de pregressu tumore a su colon, est andada bene meda.

Su mèritu de sa bona resèssida est de un’iscuadra de oncòlogos, radiòlogos, anestesistas, rianimadores, epatòlogos e radiòlogos interventistas chi faghent parte s’iscuadra multidisciplinare de s’Arnas G. Brotzu.

Su malàidu est istadu operadu a pustis de is bisitas preliminares cun Danilo Sirigu, mèdicu radiòlogu ispetzializadu in s’impreu de sa metòdica de s’ipnosi clìnica. Dot. Sirigu, a in antis de s’interventu, at fatu unas cantas setziadas ammaniadoras cun su malàidu pro l’abrontare a totu sas fases de su protzessu chirùrgicu, prima, durante e a pustis de s’operatzione.

S’ischidada de su malàidu in ipnosi est istadu fata, sa prima borta in unu trapiantu de òrganu, in sala operatòria in logu de sa sala de rianimatzione, cosa chi at permìtidu de limitare sas cumplicatziones.

S’impreu de s’ipnosi clìnica est serbidu pro reduire s’impreu de sas meighinas e de su coma farmacològicu e pro gestire e compidare mègius su dolore post operatòriu.
Su resurtadu de s’interventu est istadu publicadu dae pagu in sa rivista sientìfica internatzionale “Annals of medicine and surgery”.

De s’impreu de s’ipnosi in sas protzeduras chirùrgicas in casos seletzionados e de s’eficatzidade sua si nd’at a faeddare in unu cungressu chi s’at a fàghere chenàbura su 18 de santandria dae sas 17 in s’Àula Cicu de s’ispidale San Michele. In su cunvegnu, moderadu dae Francesco Abate, tra is medas presèntzias importantes b’at a èssere sa de Fausto Zamboni, chirurgu de su Brotzu, de Elisabetta Pusceddu anestesista e de Danilo Sirigu, radiòlogu e referente pro s’ipnosi clìnica,. A concruos ant a intervènnere Silvano Tagliagambe dotzente e filòsofu, chi at a contare su raportu intre corpus, mente e trapiantos.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...