Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Sa gherra in Ucràina e sa crisi sarda

Dae s’Ucràina sa crisi est arribbada in Sardigna. In tres chidas dae su comintzu de sa gherra, s’Itàlia e s’ìsula nostra sunt istadas fèrridas dae disacatos econòmicos. Su problema prus mannu est su prètziu de s’energia chi est artziende semper de prus: benzina, gas, lughe serbint pro fàghere funtzionare s’economia nostra chi immoe est in dificultade manna.

Su sìmbulu est sa protesta de sos traballadores de sos trasportos chi dae bator dies, cun sos càmion issoro, ant firmadu sos portos de s’ìsula pro pedire a su Guvernu e a sa Regione de parare fronte a s’aumentu de su costu de su carburante. Una protesta legìtima chi perou arriscat de fàghere dannu puru a àteros setores de s’economia sarda e su fatu de èssere un’ìsula non agiudat sa Sardigna, mescamente in unu momentu de crisi comente custu.

Di fatis oe sunt arribbende sos primos problemas pro massajos e aziendas chi andant in antis cun s’agricultura, sa pisca e s’allevamentu. In custas oras issos tenent dificultades mannas a fàghere lòmpere sos produtos dae s’àtera parte de su mare, a su Continente. Dificultades de importu b’ant a èssere puru pro canto pertocat s’imbiu de ogetos a traessu de su commertziu in lìnia. Sos corrèos comente Brt, Gls e Sda oe ant annuntziadu de àere suspèndidu sos imbios conca a sa Sardigna chi arriscat de abarrare isulada.

Tando comente sa gherra de sa Rùssia contra a s’Ucràina nche at fatu cumprèndere galu de prus chi semos bivende in unu mundu in ue su seberu de un’Istadu tenet cunsighèntzias pro sos àteros, aici sa protesta in sos portos nos diat depet fàghere cumprèndere ca a si sarbare ognunu pro domo sua non tenet sensu perunu. A.D


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018