Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Dae Casteddu a Capo Nord pro contare is sardos chi bivent in Europa

Est coladu un’annu dae Tramonti, s‘ùrtimu biàgiu in bitzicleta dae Sardigna a su Südtirol e immoe Francesco Accardo est torra postu de mòvida pro un’àtera aventura cun is duas rodas, custa bia dae sa Sardigna a Capu Nord, in Norvègia. Movende dae su coro de su Mediterràneu, s’ingennieri casteddaju at a rugrare s’Europa e at a lòmpere finas a is costeras de su Mare Glatziale Àrticu. Durante su biàgiu suo su progetista culturale e diretore de sa fundatzione de chirca “Giuseppe Siotto” at contare comente est cambiada s’Europa a pustis de s’apretu dèpidu a su Covid-19, ma fintzas sa vida is comunidades sardas e s’importu issoro in is paisos chi ddos ant collidos.

De su matessi argumentu: Su biàgiu de unu giòvunu casteddaju in s’Itàlia a pustis de sa cuarantena

Custu biàgiu puru s’at a mutire Tramonti, e fintzas custa bia Accardo at contare s’esperièntzia sua in is canales sotziales dedicados s’initziativa. Ma ocannu ddoe at una novidade in prus. Gràtzias a s’agiudu de sa Fondazione Sardegna film commission, custa bia at a èssere cuncordadu fintzas unu filmadu cun is tapas printzipales de s’impresa e cun is momentos prus importantes, comente s’addòbiu cun is comunidades sardas as in Europa. S’ideas est cussa de fàghere unu documentàriu, una genia de “resocontu” chi regollat is pensamentos de chie at detzisu de si nde andare dae Sardigna e de bìvere in àteros paisos, contribuende a s’isvilupu econòmicu, sotziale e culturale de cussos logos.

Su percursu chi at a fàghere Accardo.

Ma pro pòdere fàghere totu custu serbit agiudu. Pro custu est nàschida sa campagna de regorta fundos in favore de su progetu: in sa prataforma “Produzioni dal basso” s’at a pòdere tèndere una manu a s’initziativa in càmbiu de produtos esclusivos acapiados a su biàgiu e a su documentàriu. Pro nde ischire de prus e pro si pònnere in cuntatu cun is organizadores faghet a bisitare su situ www.progettotramonti.it, opuru si podet iscrìere a hello@progettotramonti.it.

Tramonti. Su progetu est pensadu e ammaniadu dae sa Fundatzione de chirca “Giuseppe Siotto”. Cun s’hashtag #progettotramonti, su pròpiu de su primu biàgiu in Itàlia, e cun sa pàgina Facebook “Progetto Tramonti” s’at a pòdere sighire s’aventura de Francesco (profilu personale e pàgina Facebook, profilu Instagram @frasquito_de_bobadilla) is tapas, is pensamentos e is sentidos suos e is dificultades suas, comente una genia de diàriu abertu a totus.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...