Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

‘Graziella’, cantzone-denùntzia in su vìdeu nou de Joe Perrino

S’intìtulat “Graziella”, su segundu vìdeu e sìngulu bogadu dae s’album de Joe Perrino “Canzoni di Malavita — vol. 3 PerGraziaNonRicevuta”, essidu cun s’eticheta Freecom Music.

Si tratat de una cantzone denùntzia, chi bolet pònnere in evidèntzia cussu sentidu malu, macu e a bias mortale, de su “possessu”, chi a s’ispissu luat su raportu intre òmine e fèmina.

In su vìdeu si podent bìdere su cantautore Joe Perrino e sos mùsicos suos, Flavio Piga e Alessio Olla, chi contant s’istòria de “Graziella”, interpretada dae Zuanna Maria Boscani. Su traballu, firmadu dae sos registas de Paolo Carboni e Daniele Arca pro Area Visuale Film, est in perfetu istile rétro, grotescu e onìricu, e ammentat sa cummèdia italiana annos ’70.

“Graziella est una prostituta isfrutada e maletratada dae su protetore cosa sua, interpretadu dae Carlo Porru – contat Joe Perrino – chi resesset a s’iscatividare dae cussos presòrgios gràtzias a s’agiudu de unu cliente innamoradu, Maurizio Barbarossa“.

Graziella est un’istòria de riscatu ma fintzas de vendita. Comintzadu in su 2010 cun s’album “Canzoni di Malavita” e fintzas prima cun su progetu “Operaio romantico”, su percursu de Joe Perrino si cunfigurat comente una denùntzia de sas cunditziones de vida in sos càrtzeres e contat unas cantas istòrias de vida de sos detentos. Un’album intregadu a sos “ùrtimos”, chi remonat, fintzas in manera geogràfica, s’òpera de Fabrizio De André.

In su progetu ‘Canzoni di Malavita’ Joe Perrino recùperat petzos betzos de sa malavita, cantzones disisperadas a bortas irònicas chi benint torradas a arrangiare in forma de cantzone bera e pròpia. In su mese de ghennàrgiu de su 2021 est essidu pro Freecom Music su vol. 3 de custu percursu. In sa carriera longa sua Perrino publicadu 18 discos e interpretadu 8 film, ultres a medas ispetàculos teatrales. A.D


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018