Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Su binu chi naschet dae su mare

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea Pala in s’ìsula de Culuccia, in s’Arcipelagu de Sa Madalena. A pustis de un’annu dae sa binnenna, est istadu imbotilliadu su binu chi naschet dae bìngias chi s’agatant a pagos metros dae su mare.

S’abba est un’elementu de importu in sa produtzione de custu binu: is àginas difatis sunt istadas postas in mare pro pagu tempus, a pustis sunt istadas bogadas pro cumintzare unu protzessu de vinificatzione clàssicu. In Sardigna non nche sunt àteros binos fatos a custa manera e in Itàlia etotu sunt pagos is esèmpios sìmiles.

De su matessi argumentu: S’ìsula de Culuccia, unu modellu unicu pro s’ambiente

Andrea Pala, elègidu in s’austu de su 2021 comente mègius giòvanu enòlogu de Itàlia dae s’assòtziu culturale Vinoway Itàlia, at mutidu custu binu (chi est unu Vermentino Ìsula dei Nuraghi Igt) cun su nùmene de Donna Ma’. Pro como at produidu 500 ampullas.

Pala at definidu su suo comente unu progetu destinadu pruschetotu a sa chirca e comente esperimentu iscientìficu. “Finas dae s’antighidade nche sunt esèmpios de custu tipu – est iscritu in unu comunicadu – in s’ìsula grega de Chios s’àgina beniat fata abarrare in su mare”.

Unu binu ispetziale, duncas, chi naschet in un’ìsula in ue totu est ecològicu, non b’at tzimentu e plàstica, e s’energia elètrica est prodùida gràtzias a pannellos solares: unu modellu de eco-sostenibilidade. In Culuccia si produent fintzas un’àteru vermentinu, un’ispumante realizadu cun su mètodu clàssicu, melas, murtas, gin.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...