Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

In Casteddu nch’est Kento, su rapadore imparat mùsica a is giòvanos cartzerados

Est istadu presentadu eris in Casteddu in is ispàtzios de Radio X su discu nou de su rapadore Kento, chi est in custas dies in Sardigna pro leare parte a una sèrie de atopos in su càrtzere minorile de Cuartùciu.

S’artista calabresu, difatis, est prus de 10 annos chi aparitzat laboratòrios de iscritura in is istitutos penales pro minores, in is iscolas e in is comunidades de recùperu. Francesco “Kento” Carlo, nàschidu 44 annos a oe a Reggio Calabria, cun a s’ativu prus de milli cuntzertos in Itàlia e a s’èsteru, est istadu seberadu dae s’assòtziu Malik Ets pro su progetu Skillellè, seletzionadu dae s’Impresa Sotziale “Con i Bambini”, in s’àmbitu de su Fundu pro su cuntrastu de sa poberesa educativa minorile.

“Non bidia s’ora de comintzare custa aventura noa in terra sarda” at naradu s’artista in ocasione de sa chida de atopos cumentzados lunis su 21 de làmpadas e ammaniados a s’internu de s’Istitutu Penale pro Minores de Cuartùciu. Satisfatu Meda de initziativa Enrico Zucca, diretore de s’Istitutu: “Custu progetu est una bera ocasione de crèschida pro is piseddos de s’istitutu nostru. Su cunfrontu cun su mundu esternu, massimamente in custu perìodu de pandemia, acanta medas initziativas si sunt dèpidas firmare, est unu signale de isperu pro pòdere torrare a sa normalidade”.

Sunt duos is traballos leados a cumpimentu ocannu dae Kento e totus e is duos s’intìtulant “Barre”. Su primu est unu discu de istrada (Barre Mixtape) e su segundu est unu libru (“Barre-Rap, Sogni e segreti in un Carcere Minorile”). “Barre”, pròpiu comente is inferriadas de metallu postas in is ventanas de sa tzella, “barre” comente si mutint in teladas de su rap. Su libru allegat de su sistema de sa giustìtzia minorile italiana “acanta a s’ispissu a nche acabbare in presone non sunt is culpèvoles ebbia, ma peri is prus pòberos, is ùrtimos, pro more de sa cunditzione econòmica, culturale e sotziale issoro”. Premiadu dae AnpiI, s’Assòtziu de is Partigianos, e dae Casa Memoria Peppino Impastato, su libru contat s’istòria de un’insegnante ispetziale chi traballat in is càrtzeres minoriles. “Est unu pràghere obiare custu grupu- at naradu su rapadore calabresu- chi est chirchende de fàghere cumprèndere a is piseddos cartzerados de non fàghere male a is àteros e a issos etotu gràtzias a sa mùsica e a s’iscritura”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...