Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Tzìnema e lìmbas de minorìas

“Sa lìngua de su pòpulu est su spìritu suu, su spìritu suu est sa lìngua”, naraiat su linguista Wilhelm von Humboldt. Cantas funt oi is lìnguas in su mundu?

No est fàcili arrespundi cun precisioni a custa pregunta: segundu is datus de Ethnologue funt unas 6900 lìnguas, de is calis unas 230 chistionadas in Europa. Tocat a pigai custus nùmerus “cum grano salis”, poita no teneus nisciuna siguresa de sa giustesa de custus datus. In prus, parrit stranu ca in Europa, su continente bèciu, carateritzau de una variedadi culturali e linguìstica cun-d’unas arrèxinis stòrigas antigas, s’agatint sceti unas 230 lìnguas o pagu de prus.

In custu contu no depeus cunsiderai sceti is lìnguas “natzionalis”, est a nai is ofitzialis de dònnia Stadu europeu, ma puru is lìnguas de minoria e is dialetus. Poita una cosa funt is lìnguas efetivamenti arreconnotas de is istitutzionis, chi gosant de status giurìdicu de ofitzialidadi, impreadas in dònnia àmbitu, imparadas a scola e difùndias cun dònnia mèdiu de comunicatzioni – s’italianu in Itàlia e in su Canton Ticino, su spanniolu in Spànnia, su frantzesu in Fràntzia, su tedescu in Germània, e ainci nendi; atra cosa est a poni in mesu puru is dialetus e is lìnguas de minoria (o minorias linguìsticas) chi s’agatant in dònnia arrinconi de su continenti europeu e de su mundu intreu. Sceti in Brasile, s’ùnica lìngua ofitziali est su portoghesu brasilianu, ma in totu su Stadu s’agatant unas 200 lìnguas cuncentradas prus che totu me in sa Foresta amatzònica.

Intzandus, ita funt custas lìnguas de minoria?

Produtzione: Area Visuale Film in paris cun Arvéschida

Autore: Myriam Mereu

De lèghere

Podcast

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Ti conto un'istòria

Custu est su contu de unu pinguinu chi li praghiat a fàghere una cosa ebbia: a papare, a papare e torra a papare! Est...

Podcast

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Podcast

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...