S’ispetàculu de sa Die: cando Casteddu nche aiat bogadu is piemontesos pro sa de duas bortas In su 1996 in su bighinadu de 'Casteddu de susu' una manifestada de teatru aiat ammentadu su 28 de abrili de 1794.

In custu vìdeu sa festa pro Sa die de sa Sardigna organizada in su 1996 in Casteddu. S’idea fiat istada de su regista Marco Parodi chi aiat concurdadu su bighinau de Casteddu de susu comente chi esseret unu palcu mannu de teatru. Nche fiant chentinas de atores chi aiant pigadu sa parte de is casteddaios e de is piemontesos de su 1794.

L.M.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.