Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Gherra in Ucràina, dae sa Sardigna s’agiudu de 300 famìlias pro acollire sos pipios

Prus de treghentos famìlias sardas ant donadu sa disponibilidade issoro pro acollire sos pipios ucràinos chi sunt fuende dae sa gherra chi sa Rùssia de Putin at cumentzadu dae bator dies contra a s’Ucràina.

Sas famìlias aici ant respostu a s’apellu fatu dae s’assòtziu Cittadini del Mondo Odv de Casteddu. In custos annos, a pustis de su disacatu nucleare de Chernobyl, medas famìlias sardas ant acasagiadu sos pipios bielorussos a traessu de su Progetu Chernobyl dimustrende chi sa solidariedade non connoschet làcanas e natzionalidades ma bolet èssere un’agiudu beru.

“Sa gherra est una tragèdia chi pagant prima de totu sa gente e sos pipios – est iscritu in una nota de imprente – oe donamus sa disponibilidade prena pro acasagiare sos pipios ucràinos chi fuint dae sas zonas de sa gherra e custu istiu isperemus chi potzat torrare a cumentzare su Progetu Chernobyl a pustis de duos annos de firmada pro more de su virus Corona. Sa Federatzione natzionale Avib a sa cale aderimus est traballende pro costruere acordos cun sas istitutziones interessadas pro acunsentire sa gestione de s’acasàgiu”.

Sos cuntatos de s’assòtziu. Chie esseret interessadu podet mutire s’assòtziu a sa mail: cittadinidelmondo.ca@gmail.com opuru a sa mail de sa federatzione Avib federatzione.avib@gmail.com, chi traballat a livellu natzionale, pro pòdere creare una lista de sas famìlias disponìbiles.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018