Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Alba delle Janas, unu biàgiu fantàsticu in sa preistòria de sa Sardigna

Est essidu in sa prataforma Prime Video su curtzu-metràgiu Alba delle Janas, ideadu, iscritu e iscenegiadu dae Mariangela Corda e Grazia Serci, cun sa regia de Daniele Pagella e cun s’agiudu-regia de Riccardo Atzeni.

Su filmadu, produidu e giradu totu in Sardigna dae s’assòtziu culturale Muvis e de Renderingstudio, contat s’istòria de una giòvana archeologa, Alba, e de s’amore suo pro s’archeologia e pro sa terra sua. Durante una de is essidas iscientìficas suas in su sartu, Alba at a bìvere comente che unu bisu a ogros abertos, chi pro issa at a abarrare un’esperièntzia ùnica e ispantosa.

Dae custu episòdiu istravanadu e fantàsticu nde essit a pìgiu unu resumu ammajadore e insòlitu subra sa cultura de sa Sardigna, cun unu misturitzu tra contados de su connotu e connoschimentos iscientìficos de sa preistòria sarda. “Alba delle Janas” est su primu de tres filmados chi ant a èssere fatos cun is tècnicas de ripresa e animatzione 3D prus modernas, cumbinadas a màssimu rigore filològicu.

Sa punna de su progetu est sa de informare ispassiende e de permìtere a s’ispetadore de s’imbèrghere in is orìgines de s’istòria de sa Sardigna. Gràtzias a custas tècnicas s’atora Michela Atzeni, capatza a beru in sa parte de archeòloga, durante is esploratziones suas, intrat in cuntatu cun is creaturas chi ànimant su mundu fantàsticu de is contados antigos de s’ìsula. Acumpangiada dae is bellas mùsicas originales de su maistru Matteo Martis, Alba faghet unu beru biàgiu in su tempus, in is logos e in sa memòria de sa terra nostra.

S’Assòtziu Muvis est impinnadu a divulgare in modu innovativu su patrimòniu istòricu e culturale de sa Sardigna, impreende tecnologias, metòdicas e trastos de comunicatzione noos. Is fundadoras, Mariangela Corda e Grazia Serci, tenent meda a coro su valore sotziale e culturale de su traballu issoro, ma s’Assòtziu tenet fintzas sa punna de ativare protzessos virtuosos pro mèdiu de is cales “sa cultura agiudat sa cultura”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

De lèghere

Atualidade

Sos tzitadinos de sa Repùblica italiana, cramados a s’espressare pro su rennou de su Parlamentu, ant fatu su sèberu issoro: chie abarrende·si·nche in domo...

Cultura

Sa pinneta de sa mola, agatada in s’iscavu de su 1994 in s’Àrea Archeològica de Scerì-Irbono, tenet una particularidade. Cando proet meda s’abba non...

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Atualidade

Non paret chi b’apat coladu bator annos ebbia, ma meda de prus, dae cando sos de su carrabusu de Autodeterminatzione pariant seguros de nche...