Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Su 30 de cabudanni si tzèlebrat sa Die mundiale de sa tradutzione

Cada annu, dae su 1953, pro voluntade de sa Federatzione internatzionale de is tradutores, su 30 de cabudanni si tzèlebrat Sa Die mundiale de sa tradutzione. Sa ricurrèntzia ruet in ocasione de sa die dedicada a Santu Gerone, tradutore de sa Bìblia, cunsideradu su santu patronu de is tradutores.

Santu Gerone (o Giròlamu), nàschidu in sa tzitade istriana de Zarenj in su 347 e mortu in Betlemme in su 419) ) fiat unu mòngiu biblista de s’Itàlia nord-orientale, connotu prus che totu pro àere furriadu sa Bìblia in latinu dae is manuscritos grecos de su Testamentu Nou. At fintzas bortadu bucones de s’Evangèliu ebràicu in grecu. Sa limba mama sua fiat su dialetu illìricu e su latinu dd’aiat imparadu in iscola, mentras su grecu e s’ebràicu ddos aiat imparados biagende.

Dae su 2005, is Natziones Unidas invitant totu su personale issoro, su de is missiones permanentes acreditadas e is istudiantes de universidades seletzionadas, a leare parte a su St. Jerome Translation Contest, unu genia de cuncursu paritzadu dae s’Onu chi prèmiat is mègius tradutziones in àrabu, tzinesu, inglesu, frantzesu, russu, ispagnolu e tedescu, cun sa punna de promòvere su multilinguismu, ponende a notu s’importàntzia manna de is tradutores e de is àteros professionistas in sa diplomatzia multilaterale.

S’Assemblea Generale de is Natziones Unidas, su 24 de maju 2017, at adotadu sa risolutzione 71/288 subra su ruolu de is professionistas linguìsticos pro unire is natziones e pro promòvere sa paghe, sa cumprensione e s’isvilupu. Difatis, est cosa nòdida chi is limbas tenent unu ruolu mannu in s’isvilupu de sa diversidade culturale e su diàlogu interculturale, ma fintzas pro dare un’istrutzione de calidade a totus e pro pesare una sotziedade inclusiva. Unu fatore de primore pro sa comunicatzione armoniosa tra is pòpulos, su multilinguismu est cunsideradu dae s’Assemblea generale de is Natziones Unidas unu valore de fundamentu de s’Organizatzione.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...