Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Archìviu

Custa est sa pagina archìviu de Istòrias. Inoghe podes chircare artìculos betzos chi no agatas in sa ‘home page’.

202220212020201920182017

2022 (78)2021 (166)2020 (120)2019 (61)2018 (77)2017 (1)
Plugin by Oliver Schlöbe

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018