Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

sa redatzione

Retzètas

Su chi serbit: 40 grammos de arrescotu 400 grammos de chibudda ruja 400 de ispaghitos Atzua cun sale Pedrusèmene Sale, pìbere, ògiu Aprontu: Boga...

Rubricas

Custa chi bos presentaus est una puntada de una trasmissioni famada meda in Italia. Arreconosceis su pitzocu chi cantat? Fiat su 1964 e cussu...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018