Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

sa redatzione

Retzètas

Su chi serbit: 40 grammos de arrescotu 400 grammos de chibudda ruja 400 de ispaghitos Atzua cun sale Pedrusèmene Sale, pìbere, ògiu Aprontu: Boga...

Rubricas

Custa chi bos presentaus est una puntada de una trasmissioni famada meda in Italia. Arreconosceis su pitzocu chi cantat? Fiat su 1964 e cussu...