Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

sa redatzione

Ti conto un'istòria

A is pitzocheddos, est cosa nòdida, ddis praghent sas istòrias. Unu pipiu nos nd’at mandadu una chi nos contat comente si podet bìnchere su...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018