Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Andrea Deidda

Tzitades e biddas

Podiat èssere un’istrage. Su fàbbricu in ue s’agatat s’àula magna Vardobasso de su Magisteru de s’Universidade de Casteddu eris a de note nd’est rutu....

More Posts