Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

S’eletzione a presidente de su Parlamentu Europeu de Roberta Metsola, deputada maltesa, est una noa de importu chi movet chistiones meda non solu subra...

Polìtica

In Tissi, is chi retzint su rèdditu de tzitadinàntzia ant a contribuire a su megioru de sa comunidade. Chimbe benefitziàrios de sa mesura, difatis,...

Polìtica

Est bastadu isceti un’emendamentu de duas rigas pro torrare a dare sa pensione a sos polìticos sardos chi setzent in su Cussìgiu regionale. Su...

Polìtica

Est duradu unas binti oras s’arrestu de Carles Puigdemont, s’ex presidente de sa Catalugna chi giòbia coladu, a arribbu suo in Sardigna, est istadu...

More Posts

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018