Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

«Cumpanzu meu, su mundu est gai, sa Palestina non s’arrendit mai».

Cultura

Su 17 e su 18 maju, Claudia Attimonelli e Caterina Tomeo ant a èssere in Sardigna pro presentare libru  “L’elettronica è donna. Media, corpi,...

Cultura

Sa Die de sa Sardigna in Tortolì, protagonistas istudiantes  e personalidade de su mundu de sa cultura sardu Ant cumentzadu a prenare s’Auditòrium “Fratenità”...

More Posts