Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...

Cultura

In Mòguru sighit sa de oto editziones de sa Rassegna del Cinema Sociale, cun su segundu addòbiu prevìdidu cras, chenàbura 12 trìulas, partinde dae...

More Posts