Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Bentu est sa pellìcula noa de Salvatore Mereu. Su film de su regista de Durgali est istadu presentadu a sa de 79 editziones de...

Cultura

Su mutetu est una de is formas de cantu tìpicas de sa traditzione poètica de sa Sardigna. A unu tempus su cantu a mutetu...

Cultura

Sa cumpangia teatrale Tedacà arribbat a Sardigna pro torrare a ammaniare s’ispetàculu “Fine pena ora”, sa rapresentatzione noa leada dae su libru omònimu de...

Cultura

Chimbe pellìculas in limba sarda a sa rassegna ‘Evò ce Esù’ dedicada a sas limbas minoritàrias. Cras 16 de cabudanni in Martignano, su burgu...

Cultura

B’at grandu isetu in Casteddu pro s’ispetàculu subra Gigi Riva, su mitu de s’iscuadra binchidora de s’iscudetu de su 1970. Sa prima est prevìdida...

More Posts