Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Calicuna chida a oe, su motore de chirca Google at dedicadu su Doodle cosa sua, est a nàrrere su logo temporàneu de sa pàgina...

Cultura

Pro su cuntestu in cale si fiat mòvida, su destinu e s’importu de sos seberos suos, fatos in autonomia de atzione, sa figura de...

Atualidade

Fiat istadu unu de sos personàgios prus importantes de Casteddu in su perìodu de su Otighentos. Ottone Bacaredda aiat resèssidu, cun abbistesa, a sa...

Cultura

Unu poeta, pensadore, giornalista sardu. Ma pagu connotu. Est istadu presentadu a sa Fabbrica del Cinema de Crabónia unu primu filmadu chi antìtzipat sa...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018