Stampaxi in nd’una die de santandria 📸

Non b’at meda citadi in Italia in nue si podet bĂŹdere su sole in totu is meses de s’annu. In Casteddu si podet: custa fotografia est istada iscatada oe, 7 de su mese de santandria. Si bidet su bixinau de Stampaxi in su centru istoricu de Casteddu, illuminau dae sa luxi.

T'est pràghidu s'artÏculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrÏere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie¡nos una lÏtera a redatzione@istorias.it.