Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Allerta pro bentu lègiu in Sardigna

Bentu fintzas a 130 chilòmetros oràrios. In Sardigna est arribada una traschia de bentu chi at a sighire fintzas a sàbadu, tantu chi sa Protetzione tzivile regionale at emìtidu un’allerta.

Su bentu prus forte dd’at registrau una de is istatziones de s’ufìtziu meteo de s’Aereonàutica militare de Dèximu Mannu. Sos 70 chilòmetros oràrios sunt istados tocados in S’Alighera, 100 in Capo Caccia, 105 in Terranoa. In su tzentru de s’Ìsula 70 chilòmetros in Aristanis e 100 in Arbatax. In Su Masu 50 chilometros. In sa zona de Casteddu su bentu at a afortiare.

De lèghere