Intzidente lègiu in s’istrada de Santu ‘Engiu: mortu unu giòvanu

Tragedia custu sero in s’istrada provintziale 61 tra Biddaxidru e Santu ‘Engiu. Unu giòvanu de 35 ànnos, Francesco Melis, est mortu posca èssere bessidu cun sa vetura a foras dae su caminu. In su logu immone nche sunt iscuadras de sos vigiles de su fogu, carabineris e 118.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.