Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale ArvÊschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | ArchÏviu |


Copyright Š 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de TrÏulas 2018