Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Ti conto un'istòria

A totu nche tenet rimèdiu

disegno coronavirus

A is pitzocheddos, est cosa nòdida, ddis praghent sas istòrias. Unu pipiu nos nd’at mandadu una chi nos contat comente si podet bìnchere su coronavirus e èssere prus cuntentos.

Mamma mia ci istu mali
I mi narat “Su scuru,
beni ca t’acirru in coa”.
E mi cantat a Duru-duru

Mamma mia candu orrù
Cun foeddos de conca sua
Mi cantat sana sana
E si curat sa bubbua

Mamma mi donat una mela
Ca de papari nd’apu gana
Ma dda biu ca est totu punta
E ndi bollo una sana

Candu sa cosa est bona
Si chèsciat oi oi oi
Non portat meixina
E si ddi ponet su bobboi

A totu ddue at rimèdiu
Non ndi tèngias arreolu
Segandi sa parti mala
E t’abbarrat s’uncone bonu!

L.M.

De lèghere