Sant’Efis agiuda nos tue Su miràculu de su santu. Arribados a custu puntu isceti Efis podet sarbare a s'iscuadra dae sa Serie B

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.