Bestida a festa 📸 Sa foto de sa die: una pipìa de Bono bestida cun s'abitu de sa festa pro Sant'Efis

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.