Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Sardware, progetos pro unu sardu modernu e tecnològicu

Sa paràula est semper unu fàghere: est un’atu operativu. Ddu ischint bene meda in Sardware, unu grupu de voluntàrios chi traballat pro sa presèntzia de sa limba sarda in sa tecnologia.

Sardware naschet pro ammustrare su sardu in una lughe moderna, impreende in manera dereta sos mèdios de comunicatzione e duncas sa tecnologia. Si chircat aici de samunare dae sa gente s’idea generale de unu sardu bitu comente limba antiga, pro dda fàghere bìere, a s’imbesse, comente est veramente: una limba moderna, innovativa. Una limba bia.

Is progetos: Telegram, Apertium, uNav

Telegram in sardu. Sardware est ativu dae su 2016. Is voluntàrios traballant, pro immoe, a tres progetos. Su primu est sa tradutzione de Telegram, un’app lìbera e multiprataforma pro smartphone e elaboradores. Pro impreare Telegram si depet iscarrigare s’app dae su store Apple o Android o intrare in su situ de Telegram web. Pro sa cunfiguratzione in sardu bastat sighire is ghias publicadas intre Sardware.

Apertium. Su situ est istadu abertu dae su 2004, e intre ddoe sunt traduidas 40 limbas. Dae su 2016, sa prataforma tenet finas su sardu e cuntenet 25mìgia fueddos. S’idea est nàschida dae sa collaboratzione intre Sardware, Traduàtica e s’azienda valentziana Prompsit. Chie si cheret cullegare podet bisitare su tradutore incarcarchende innoe.

uNav. S’aplicatzione, unu navigadore Gps pro Ubuntu Touch, est traduidas in sardu dae Sardware. Si podet impreare veturas, bitzicletas, modalidade caminada, logos preferidos, mapas chene Internet ativu, andare a una coordinada, evitare pedàgios, avisos de autovelox.

Sa libertade de su faeddare est fintzas libertade de operare

A prus de Sardware sunt medas is progetos a pitzu de su sardu. Cun sa difusione de Internet, assòtzios e organizatziones ant incumentzadu a creare logos virtuales pro fàghere cumonèssia e achirrare aici is milli interessamentos de is noas generatziones.

Amus bidu nàschere in su web divulgatzione, comunicatzione e atòbios ligados a sa limba sarda. Custu at a cunsentire a chie istùdiat sa limba nostra de achirire fintzas s’impreu ativu de su sardu, pratichende su fueddu chistionadu.

De lèghere

Cultura

Postu in su cùcuru de unu tacu, a oto chilòmetros dae sa bidda de Osini, in s’ala tzentru-orientale de sa Sardigna, s’agatat una de...

Tzitades e biddas

S’amministratzione comunale de #Vitzi invitat totu is assòtzios, is voluntàrios e totu is tzitadinos chi in custas oras, in manera garbosa, sunt donende o...

Atualidade

Semus giai in su mese de argiolas e ocannu custa est sa prima borta chi torrat a pìgiu sa chistione de is ladrones de...

Atualidade

Su gene N de su coronavirus est istadu iscobertu in s’Azienda ospedaliero universitària (Aou) de Casteddu dae su grupu de Biologia molecolare ghiadu dae...