Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Nùgoro in prima lìnia po sa chirurgia robotica Gràtzias a su robot da Vinci in s'ìspidale San Francesco faghent operatziones a s'avanguardia

Nùgoro est leader in Sardigna de sa chirurgia robotica: de carchi annu in sa sala operatòria de s’ispidale San Francesco est intradu su robot da Vinci, rivolutzionende sas tècnicas operatòrias. Gràtzias a su Fundu (Fesr) chi at premiadu s’ispidale nugoresu cun ultres 1 millione de èuros pro s’achistu de su robot Nùgoro est a s’avanguàrdia pro sas operatziones chirurgicas.

Comente funtzionat. Su robot da Vinci permitet a unu sìngulu chirurgu de cumandare in paris bator bratzos chi cunsentint a issu de faghere movimentos in manera pretzisa diaderus in su cursu de interventos chirùrgicos a elevada cumplessidade. Su medicu non bidet a manera dereta s’interventu poita ddu bidet pro mediu de unu computer in 3D. Sos vantàgios non sunt isceti pro is medicos, ma pro su malaidu puru chi podet bessire dae s’ìspidale meda tempus prima.

De lèghere

Isport

Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, s’est mortu custu merie a càusa de un’arrestu cardìacu. Sa noa mala est istada donada dae su...

Tzitades e biddas

Chimbe biddas, meda pipios, mancu unu pediatra. Aici est in Aritzu, Brebì, Dèsulu, Gadone e Meana acanta bivent 6.797 persones, de custos 500 minores....

Atualidade

No, ocannu non ddoe at a èssere gente meda in sa ruga e mancu caddos cuncordados cun frores o bestimentas traditzionales de ònnia bidda...

Editoriale

In sos primos annos ‘60, sa televisione est intrada in sas domo de sas famìlias italianas. No in su matessi momentu, craru, ma prima...