Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Sa die mundiale de sa tradutzione

Sa Die mundiale de sa tradutzione si festat cada annu, su 30 de cabudanni, in ocasione de sa die dedicada a Santu Gerone, tradutore de sa Bìblia, cunsideradu su santu patronu de is tradutores.

Sa Federatzione internatzionale de is tradutores at istituidu sa die dae su 1953.
Santu Gerone (o Giròlamu, nàschidu in Zarenj, Ìstria in su 347 e mortu in Betlemme in su 419) ) fiat unu mònacu biblista de s’Itàlia nord-orientale, connotu prus che totu pro àere traduidu sa Bìblia in latinu dae is manuscritos grecos de su Testamentu Nou. At fintzas bortadu bucones de s’Evangèliu ebràicu in grecu.

Fiat de orìgine illìrica e sa limba mama sua fiat su dialetu illìricu. Aiat imparadu su latinu in iscola, su grecu e s’ebràicu biagende. Cada annu, dae su 2005, in Natziones Unidas invitant totu su personale issoro, cussu de is missiones permanentes acreditadas e is istudiantes de universidades seletzionadas a leare parte a su St. Jerome Translation Contest, unu cuncursu de s’Onu chi prèmiat is mègius tradutziones in àrabu, tzinesu, inglesu, frantzesu, russu, ispagnolu e tedescu, cun sa punna de promòvere su multilinguismu, ponende in evidèntzia su ruolu de importu de is tradutores e de is àteros professionistas in sa diplomatzia multilaterale.

Duncas, su 24 de maju 2017, s’Assemblea Generale de is Natziones Unidas at adotadu sa risolutzione 71/288 subra su ruolu de is professionistas linguìsticos pro collegare is natziones e promòvere sa paghe, sa cumprensione e s’isvilupu. Difatis ddoe est sa cuscièntzia chi is limbas tenent unu ruolu importante in s’isvilupu de sa diversidade culturale e su diàlogu interculturale, ma fintzas pro dare un’istrutzione de calidade pro totus, e pro pesare una sotziedade inclusiva. Unu fatore de primore pro sa comunicatzione armoniosa tra is pòpulos, su multilinguismu est cunsideradu dae s’Assemblea generale de is Natziones Unidas unu valore de fundamentu de s’Organizatzione.

De lèghere

Cultura

Tres seminàrios subra de sas cumpositziones musicales pro su tzìnema e sas tècnicas tzinematogràficas. Sunt tres sos workshop organizados in s’àmbitu de su Prèmiu...

Atualidade

Su protzessu pro su fogu de su Montiferru in su mese de trìulas de su 2021, chi at distrutu 13.000 ètaros de territòriu, aziendas...

Cultura

Dae su 31 de mese de ladàmine a su 1 de onniasantu, in Seui si festat sa de 27 editziones de Su Prugadoriu una...

Cultura

Su curtzumetràgiu “Polvere,” dirìgidu dae Paolo Carboni e basadu subra su fatu giuditziàriu tràgicu de Aldo Scardella, at retzidu reconnoschimentos importantes in duos fèstival...