Timori mannu in Casteddu: gru contra a nd’unu postale Intzidente a merie in sa ruga de Dante, interessadu unu postale de su Ctm: mancu unu feridu

Timorìa manna a merie in sa ruga de Dante Alighieri in Casteddu pro un’intzidente tra una gru e unu postale de sa lìnia 1 de su Ctm. Sa gru at corpàdu su postale in nue bi fiant persones puru. Pro fortuna no b’at istadu mancu unu ferridu. In su logu sa politzia munitzipale.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*