Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Timori mannu in Casteddu: gru contra a nd’unu postale Intzidente a merie in sa ruga de Dante, interessadu unu postale de su Ctm: mancu unu feridu

Timorìa manna a merie in sa ruga de Dante Alighieri in Casteddu pro un’intzidente tra una gru e unu postale de sa lìnia 1 de su Ctm. Sa gru at corpàdu su postale in nue bi fiant persones puru. Pro fortuna no b’at istadu mancu unu ferridu. In su logu sa politzia munitzipale.

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Torrat un’eventu chi in su perìodu de su virus Corona est mancadu a totu sos sardos, mescamente a sos casteddajos. Monumentos abertos, sa grandu...

Atualidade

Baristas, meres de tzilleris, pizzerias e ristorantes dae una banda, dae àtera istrutores e gestores de palestras. Nche sunt istadas duas manifestadas diferentes oe...

Atualidade

Sa Sardigna praghet meda a Amazon chi in su mese de ledàmene chi benit at a abèrrere unu depòsitu nou in Casteddu. A pustis...

Atualidade

No est sa prima bia chi in Sardigna si faeddat de iscostiare e torrare a numenare monumentos e caminos intitulados a is Savoja: pensamus...