Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Torrat su Prèmiu de Otieri pro sa poesia e sa literadura

Ozieri - Fontana Grixoni. Foto de Gianni Careddu (Wikipedia)

B’at tempus finas a su 30 de su mese de làmpadas pro leare parte a su “Prèmiu de Otieri”, fundadu dae Tonino Ledda in su 1956 e dedicadu a sa cultura, sa limba e sa literadura de sa Sardigna.

Ocannu su prèmiu est divididu in tres setziones: poesia sarda inèdita ‘Antoni Sanna’, prosa inèdita ‘Anghelu Dettori’ e ‘tra poesia e càntigu inèdita Antoni Cubeddu’.

POESIA SARDA INÈDITA “Antoni Sanna”. Ogni cuncurrente podet imbiare una poesia a tema lìberu (cun rima o chentza rima). Si devet imbiare finas una còpia de sa tradutzione in limba italiana. Sos chi iscrient in saligheresu o in tabarchinu devent imbiare finas sa tradutzione in limba italiana. Si racumandat de non essire dae su lìmite de 40 (baranta) versos.

PROSA INÈDITA “Ànghelu Dettori”. Ogni cuncurrente podet mandare unu contu o calesisiat iscritu in prosa, a tema lìberu. Sas fainas chi imbiades devent abarrare, dae prus a mancu, intro de 5 (chimbe) pàginas iscritas a màchina o a computadore (corpus 12). Si devet imbiare finas una còpia de sa tradutzione in limba italiana.

TRA POESIA E CÀNTIGU INEDITA “Antoni Cubeddu”. Destinada a sa poesia cantada. Ogni cuncurrente podet imbiare una cantzone a tema lìberu, sighende sos ischemas e sas frommas poèticas e mètricas ligadas a su connotu (nìnnidos, atìtidos, glossas, cantadas in lira, gosos, cantones torràdas, modas, modellos, mutos, repentinas, e àteras). In custa setzione non bi cheret sa tradutzione in limba italiana, ma est agradessidu meda s’imbiu de unu glossàriu cantu prus cumpletu.

Pro nde ischire de prus e pros sas règulas inoghe su bandu 2022

De lèghere

Cultura

Calicuna chida a oe, su motore de chirca Google at dedicadu su Doodle cosa sua, est a nàrrere su logo temporàneu de sa pàgina...

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018