Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Est essidu su promo de “Su Pissiafoi”, curtzumetràgiu ambientadu in sa bidda ispèrdida de Gàiru Betza

Est essidu eris su promo de “Su Pissiafoi”, su curtzumetràgiu de su regista Luca Valdes giradu tra Gàiru noa e Gàiru betza, in Ogiastra.

Su traballu, agabbadu in su mese de ladàmine de s’annu coladu, est ambientadu belle totu in sa bidda ispèrdida de su Pardu e contat s’istòria de una fèmina chi, tra presente e tempus coladu, s’acàpiat a is ùrtimos annos de Gàiru betza a in antis de s’undamentu de su 1951.

“Su Pissiafoi”, comente mutint in Gàiru s’isperracoa (in italianu “forbicina”, lat. Forficula auricularia Linnaeus), naschet dae un’idea de s’atore Luca Lobina, a sa primu iscenegiadura cosa sua. Sa regia est de Luca Valdes.

Giradu tra Gàiru noa e Gàiru betza, a su cutzumentràgiu ant partetizpadu atores amatoriales de su logu, tra custos peri unos cantos pitzocheddos gairesos. Is dialogo in sardu sunt istadas contivigiadas dae Lucia Loi.

S’òpera, patrotzinada dae s’Amministratzione comunale, sa Pro Loco de Gàiru e dae Fondazione Sardegna Film Commission, at bìnchidu in su Rohip International Film Festival (comente Mègius iscenegiadore” Luca Lobina e Mègius iscenegiadura), in su Diamond Bell International Film Festival (in sa categoria Best Poster e Best Short Script) e in su Rome Prisma Film Awards (comente Mègius iscenegiadura de mese de idas).

Càstia sa presentada: https://www.facebook.com/lucabay86/videos/1303285223855880

De lèghere

Cultura

In Aristanis su mese freàrgiu est su mese de sa Sartiglia. Ocannu sa giostra s’at a tènnere domìniga 19 e martis 21 e fràrgiu....

Cultura

Su Comunu de Altzaghena est chirchende artistas pro torrare a fàghere s’installatzione subra de s’iscalinada de Santa Lughia, ispirende·si a su tema de sa...

Cultura

Su libru prus famadu de Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, dae oe s’at a pòdere lèghere fintzas in catalanu. Difatis, s’òpera de s’iscritore...

Tzitades e biddas

Non aiat mai bìnchidu ma est abarradu su matessi in s’istòria de su Pàliu de Siena. Mèrcuris si nd’est andadu Arturo Dejana, teniat 84...