Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

‘Visioni Sarde’, sa rassigna de pellìculas arribat in Grètzia

Foto dae su film 'Margherita'

Fatu fatu a Istanbul “Visioni Sarde”, sa rassigna acumprida cun s’agiudu de sa Fundatzione Sardegna Film Commission, at a pònnere pee in Grètzia. Su programma de projetzione in terra greca, fata in presèntzia pro mesu de sa Retza de Cooperatzione Culturale ìtalu-ellenica e cun sa tèndida de manu de sa Federatzione Natzionale Cineclub de Grètzia, est coordinada dae su Segretàriu Generale de s’Aial, dot. Enzo Bonanno, paris cun sa trasmissione in direta in sa prataforma Shift72.

S’Ambasciada de Itàlia in Grètzia e s’Istitutu Italianu de Cultura de Atene in collaboratzione cun s’AIAL, assòtziu culturale italo-ellènica, ant insertadu is filmados de sa rassigna in s’àmbitu de unu programma articuladu de promotzione de su Tzìnema italianu in Grètzia.

Sa rassigna est istada giai programmada pro sàbadu su 20 de austu in sa terratza de s’Artemis a Platanos, in s’ìsula de Leros, in su cuadru de is seradas de tzìnema a s’abertu prevìdidas pro custa istade.

De grandu importu pro sa resèssida de s’initziativa est istadu su suportu de sa Fundatzione Sardegna Film Commission de sa Regione Autònoma de sa Sardigna e s’assistèntzia tècnica de sa Cineteca de Bologna.
Si tratat de un’ocasione istraordinària pro ammustrare in s’istràngiu, pro mesu de su tzìnema, sas medas caras de sa cultura sarda: istòria e modernidade, paesàgios urbanos e de mare, fantasia e realidade. Milli aspetos e contradditziones furriadas dae is registas in istòrias chi nos agiuant a cumprèndere in manera prus funguda s’ìsula.

Protagonistas de is seradas ant a èssere is giòvanos registas: Alessandra Atzori, Milena Tipaldo (Il Pasquino), Davide Melis (Il volo de Aquilino), Carlo Licheri (L’rtima habanera), Paola Cireddu (L’uomo del mercato), Alice Murgia (Margherita), Sergio Scavio (Marina, Marina!), Michele Francesco Meloni , Giovanni Pintus (Di notte c’erano le stelle) e Roberto Achenza (Un piano perfetto).

Is curtzosmetràgios sunt in limba originale cun sutatìtulos in gregu. Sa rassigna at a èssere disponìbile in Grètzia finas a su 31 de austu 2022.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018