Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Prèmiu ‘Bifoto’, comente leare parte a su festival de fotografia

“Bìvere sa vida est una cosa manna a beru, b’at totu su mundu intre su barsolu e sa tumba. E immoe bive… Bessi dae domo! Rie! Respira a forte! Ses biu!”. Custas sunt sas paràulas de su cantautore romanu Alessandro Mannarino chi ant a fàghere de ghia de s’editzione nùmeru 12 de su Fèstival della Fotografia in Sardegna, prevìdidu pro su beranu 2022.

Pro custa editzione, sa primu a pustis de su Covid, ant a èssere seletzionados a traessu su prèmiu BìFoto, 3 progetos fotogràficos chi ant a èssere espostos a costadu de autores natzionales e internatzionales mannos. Pro leare parte a su Prèmiu BìFoto b’at tempus tempus finas mesunote de su 20 freàrgiu 2022, presentende mìnimu unu e màssimu tres progetos fotogràficos (dae 8 a 12 fotografias cadaunu), paris cun de una pitica biografia e una descritzione de su traballu acumpridu (in inglesu e in italianu). Sos progetos presentados ant a èssere valutados dae una giuria formada dae sos curadores, dae sos organizadores de su fèstival e dae professionistas de su setore.

“Bìvere sa vida” est, duncas, su ditzu chi at a ghiare sas fotògrafas e sos fotògrafos in sa chirca issoro, tzelebrende una rinàschida cuidada ma disigiada e augurende un’umanèsimu nou cussente e responsàbile, a pustis de s’iscurigore de sa pandemia. Comente e semper, difatis, sos curadores Stefano Pia e Vittorio Cannas ant seberadu unu tema chi pigat inghitzu dae una cantzone de su panorama musicale italianu e bolet èssere in manera simbòlica, un’innu tzelebrativu a su chi tenimus prus a coro, est a nàrrere s’esistèntzia nostra.

Dòighi annos a pustis de su primu tentativu de realizare in Sardigna una manifestatzione a pitzu de s’arte fotogràfica, custu tema est fintzas un’iscusa pro resonare subra s’importàtzia manna chi tenent s’arte e sa cultura pro fèminas e s’òmines, animales sotziales pro definitzione. A pustis de belle duos annos de limitatziones e de impedimentos, torrant a abèrrere sos tzìnemas, sos teatros, sos tzentros de agregatzione e torramus a bìvere sos logos de su sabidore. In custa òtica, su BìFoto 2022 sighit a persighire sa punna sua de chirca e de letura de su mundu, in su tentativu continu de cumprèndere sa vida de ogna die e de cunfrontu cun sa realidade.

Sas mustras ant a bènnere ammaniadas a s’esternu, fatu de sos caminos de su tzentru istòricu de Mòguru e s’ant a pòdere bìdere a s’indonu a tot’annu. In prus, comente s’est semper costumadu a fàghere, s’organizatzione at a pagare de butzaca sos costos de imprenta, produtzione e allestimentu, cun s’intentu de permìtere una partetzipatzione prus manna a su cuncursu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018