Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Prèmiu ‘Bifoto’, comente leare parte a su festival de fotografia

“Bìvere sa vida est una cosa manna a beru, b’at totu su mundu intre su barsolu e sa tumba. E immoe bive… Bessi dae domo! Rie! Respira a forte! Ses biu!”. Custas sunt sas paràulas de su cantautore romanu Alessandro Mannarino chi ant a fàghere de ghia de s’editzione nùmeru 12 de su Fèstival della Fotografia in Sardegna, prevìdidu pro su beranu 2022.

Pro custa editzione, sa primu a pustis de su Covid, ant a èssere seletzionados a traessu su prèmiu BìFoto, 3 progetos fotogràficos chi ant a èssere espostos a costadu de autores natzionales e internatzionales mannos. Pro leare parte a su Prèmiu BìFoto b’at tempus tempus finas mesunote de su 20 freàrgiu 2022, presentende mìnimu unu e màssimu tres progetos fotogràficos (dae 8 a 12 fotografias cadaunu), paris cun de una pitica biografia e una descritzione de su traballu acumpridu (in inglesu e in italianu). Sos progetos presentados ant a èssere valutados dae una giuria formada dae sos curadores, dae sos organizadores de su fèstival e dae professionistas de su setore.

“Bìvere sa vida” est, duncas, su ditzu chi at a ghiare sas fotògrafas e sos fotògrafos in sa chirca issoro, tzelebrende una rinàschida cuidada ma disigiada e augurende un’umanèsimu nou cussente e responsàbile, a pustis de s’iscurigore de sa pandemia. Comente e semper, difatis, sos curadores Stefano Pia e Vittorio Cannas ant seberadu unu tema chi pigat inghitzu dae una cantzone de su panorama musicale italianu e bolet èssere in manera simbòlica, un’innu tzelebrativu a su chi tenimus prus a coro, est a nàrrere s’esistèntzia nostra.

Dòighi annos a pustis de su primu tentativu de realizare in Sardigna una manifestatzione a pitzu de s’arte fotogràfica, custu tema est fintzas un’iscusa pro resonare subra s’importàtzia manna chi tenent s’arte e sa cultura pro fèminas e s’òmines, animales sotziales pro definitzione. A pustis de belle duos annos de limitatziones e de impedimentos, torrant a abèrrere sos tzìnemas, sos teatros, sos tzentros de agregatzione e torramus a bìvere sos logos de su sabidore. In custa òtica, su BìFoto 2022 sighit a persighire sa punna sua de chirca e de letura de su mundu, in su tentativu continu de cumprèndere sa vida de ogna die e de cunfrontu cun sa realidade.

Sas mustras ant a bènnere ammaniadas a s’esternu, fatu de sos caminos de su tzentru istòricu de Mòguru e s’ant a pòdere bìdere a s’indonu a tot’annu. In prus, comente s’est semper costumadu a fàghere, s’organizatzione at a pagare de butzaca sos costos de imprenta, produtzione e allestimentu, cun s’intentu de permìtere una partetzipatzione prus manna a su cuncursu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...