Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Comente is sardos sunt agiudende a amparare is deretos de is fèminas polacas

Est nàschida “Sardynia jest solidarnie (“Sa Sardigna est solidale”) pro s’amparu de is deretos de is fèminas polacas. Pro mèdiu de sa pàgina Facebook Straik Kobiet Sardynia at a èssere possìbile partetzipare a sa manifestatzione globale #SolidarityWithPolishWomen.

Domìnigu su 13 de nadale pro sa Polònia est una die simbòlica: in cussa matessi die de belle baranta annos a oe su guvernu comunista aiat introduidu sa lege martziale pro imbrunchilare is ativistas de su sindacadu Solidarność. Imbetzes immoe, su PiS (Diritu e Giustìtzia, partidu de dereta de ispiratzione cunservadora clericale), chi est a su guvernu, mandat sa politzia a assuermare cun sa fortza is protestas, comente est sutzèdidu in s’ùrtima manifestatzione de Wilcza.

Pro leare parte a s’eventu solidale est fàtzile fàtzile. “Bastat a si tirare una foto cun su logo de s’eventu e publicare sa foto in #SolidarityWithPolishWomen chi s’agatat in Facebook, e imbiare sa fotografia cun Messenger”, ispiegat Carla Porcheddu, pitzoca de orìgine polaca chi istat in S’Alighera, divenida sa referente de su movimentu in Sardigna.

“Su movimentu Strajk Kobiet – ispiegat Porcheddu – est nàschidu in su 2016, a poi de sa presentada in su parlamentu polacu de unu disinnu de lege anti-abortu chi permitiat s’interrutzione de gravidàntzia isceti in casu de perìgulu pro sa vida de sa fèmina. Immoe sa Polònia bolet reghentiare sa lege, giai restritiva meda, proibende s’abortu fintzas si ddoe tenet una formatzione mala de su fedu” .

Dae inoghe est nàschida s’idea de Marta Lempart, oe a sa ghia de su movimentu “Ogólnopolski Strajk Kobiet” (“S’isciòperu natzionale de is fèminas”), de ammaniare pro su 3 de onniasantu un’eventu de chèscia in Facebook. In is annos ddoe sunt istadas medas àteras manifestatziones e su movimentu nde at brincadu fintzas is làcanas de sa Polònia, retzinde sa solidariedade de medas assòtzios pro sa difesa de is deretos is fèminas e de is diritos tziviles. “In Polònia e foras de sa Polònia, fèminas e òmines manifestant oramai dae prus de unu mese. Ddoe sunt istadas initziativas de solidariedade in 650 tzitades europeas e su 14% de is fèminas polacas at decraradu sa pròpia partetzipatzione a is protestas” ispiegat Porcheddu.

Su movimentu Strajk Kobiet rivendicat su deretu a s’abortu, unu mègius sistema educativu, sanitàriu e giuditziàriu, s’insegnamentu de s’educatzione sessuale in is iscolas, su respetu de is diritos Lgbt+ e una Corte Costitutzionale indipendente. “Semus a costadu de is fèminas polacas e totu paris pregontamus a is tzitadinas e tzitadinos europeos e a sa Cummissione europea, de amparare is deretos comunos de s’Unione europea, limitados in modu illegale dae unu tribunale costitutzionale polititzizadu chi, aprofitende de su virus Corona, at proibidu in manera disumana s’abortu fintzas in casos de malformatzione de su fedu” concruit Porcheddu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...