Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Barùmini e Nàpoli, un’acòrdiu pro sa cultura

Su Nuraxi

Barùmini a Nàpoli, una bidda e una tzitade ricas de istòria, s’aunint a pare gràtzias a s’acòrdiu nou intre sa Fundatzione Barùmini e su Museu Archeològicu Natzionale de Nàpoli (Mann).

Custa collaboratzione lompet a pustis de sa resessida manna, cun prus de 8 mìgia bisitadores in su tzentru Giovanni Lilliu, de s’espositzione: ‘Humanum Sardegna e Campania, da su Nuraxi a Pompei’ inchingiada a Barùmini custa istade colada.

“Cun praghere mannu amus aprofitadu de s’oportunidade de fòghere custu acòrdiu importante cun unu grandu museu de fama natzionale e internazionale. – at naradu Emanuele Lilliu, presidente de sa Fundatzione Barùmini – Custu progetu at a permìtere de incarrerare percursos de promotzione de is territòrios nostros in su panorama italianu e foranu, capatzos de afortigare sa presèntzia nostra in is vàrios mercados turìsticos”.

S’acòrdiu de tres annos tenet comente punna sa de acumprire progetos sientìficos a iscopu divulgativu in su campu de sa chirca archeològica. Su progetu s’at a isvilupare fintzas pro mèdiu de atziones de valorizatzione gràtzias a mustras archeològicas, cunvegnos, publicatziones iscientìficas e collaboratziones cun su tzicuitu Unesco in Europa.

“Semus pregiados de pòdere sighire custu raportu de collaboratzione cun Barùmini comintzadu s’annu coladu cun sa mustra Humanum – at naradu su diretore de su Museu natzionale de Nàpoli, Paolo Giulierini – faeddamus de una rete innovativa intre unu giassu Unesco, su de Barùmini e su Museu Archeològicu Natzionale de Nàpoli, chi s’agatat pròpiu in intro de unu tzentru istòricu reconnotu dae s’Unesco etotu”.

Sa programmatzione triennale s’at a isvilupare cun diversos apuntamentos: dae su mese de martzu in Barùmini at a èssere cuncordada una mustra intregada a is Etruscos, acapiada a su percursu aprovadu in su Mann in su 2020. Su Museu, difatis, at a donare in prèstitu unu bellu pagu de repertos. In su museu archeològicu, imbetzes, at a èssere aprontadu unu tretu espositivu dedicadu a Barùmini in ocasione de sa mustra internatzionale: ‘Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo’ (10 de làmpadas/ 11 de cabudanni 2022), chi at a fàghere tapa a Nàpoli a pustis de is espositziones de Berlinu, San Pedruburgu e Salonicu.

Sa collaboratzione tra is duas realtades culturales at a sighire cun seminàrios, programmas de agiornamentu, mescamente cun riferimentu a sa tecnologia e a is datos abertos. In is tres annos de s’acòrdiu ddoe at a èssere tretu fintzas pro aprofundimentos iscientìficos subra is pòpulos itàlicos e subra is raportos intre is tziviltades antigas de su Mediterràneu. A.D


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...