Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Barùmini e Nàpoli, un’acòrdiu pro sa cultura

Su Nuraxi

Barùmini a Nàpoli, una bidda e una tzitade ricas de istòria, s’aunint a pare gràtzias a s’acòrdiu nou intre sa Fundatzione Barùmini e su Museu Archeològicu Natzionale de Nàpoli (Mann).

Custa collaboratzione lompet a pustis de sa resessida manna, cun prus de 8 mìgia bisitadores in su tzentru Giovanni Lilliu, de s’espositzione: ‘Humanum Sardegna e Campania, da su Nuraxi a Pompei’ inchingiada a Barùmini custa istade colada.

“Cun praghere mannu amus aprofitadu de s’oportunidade de fòghere custu acòrdiu importante cun unu grandu museu de fama natzionale e internazionale. – at naradu Emanuele Lilliu, presidente de sa Fundatzione Barùmini – Custu progetu at a permìtere de incarrerare percursos de promotzione de is territòrios nostros in su panorama italianu e foranu, capatzos de afortigare sa presèntzia nostra in is vàrios mercados turìsticos”.

S’acòrdiu de tres annos tenet comente punna sa de acumprire progetos sientìficos a iscopu divulgativu in su campu de sa chirca archeològica. Su progetu s’at a isvilupare fintzas pro mèdiu de atziones de valorizatzione gràtzias a mustras archeològicas, cunvegnos, publicatziones iscientìficas e collaboratziones cun su tzicuitu Unesco in Europa.

“Semus pregiados de pòdere sighire custu raportu de collaboratzione cun Barùmini comintzadu s’annu coladu cun sa mustra Humanum – at naradu su diretore de su Museu natzionale de Nàpoli, Paolo Giulierini – faeddamus de una rete innovativa intre unu giassu Unesco, su de Barùmini e su Museu Archeològicu Natzionale de Nàpoli, chi s’agatat pròpiu in intro de unu tzentru istòricu reconnotu dae s’Unesco etotu”.

Sa programmatzione triennale s’at a isvilupare cun diversos apuntamentos: dae su mese de martzu in Barùmini at a èssere cuncordada una mustra intregada a is Etruscos, acapiada a su percursu aprovadu in su Mann in su 2020. Su Museu, difatis, at a donare in prèstitu unu bellu pagu de repertos. In su museu archeològicu, imbetzes, at a èssere aprontadu unu tretu espositivu dedicadu a Barùmini in ocasione de sa mustra internatzionale: ‘Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo’ (10 de làmpadas/ 11 de cabudanni 2022), chi at a fàghere tapa a Nàpoli a pustis de is espositziones de Berlinu, San Pedruburgu e Salonicu.

Sa collaboratzione tra is duas realtades culturales at a sighire cun seminàrios, programmas de agiornamentu, mescamente cun riferimentu a sa tecnologia e a is datos abertos. In is tres annos de s’acòrdiu ddoe at a èssere tretu fintzas pro aprofundimentos iscientìficos subra is pòpulos itàlicos e subra is raportos intre is tziviltades antigas de su Mediterràneu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018