Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

“Le Vele” in sa marina de Santu Antiogu: sa prima iscultura de s’artista Giorgio Casu

S’artista Giorgio Casu, famadu in Sardigna pro sos murales suos, in Santu Antiogu at realizadu sa prima iscultura sua. Sunt istadas difatis postas in s’arborada de Cristolu Columbu cara a su MuMa, su Museu de su mare e de sos mastros de àscia, “Le Vele”. Est un’òpera de arte chi faghet parte de su progetu “I guardiani della bellezza” realizadu dae su Tzentru de educatzione ambientale e sustenibilidade de su Comunu.

‘Le vele’ rapresentant unu donu a sos mastros de àscia de Santu Antiogu, artesanos chi sunt a su matessi tempus sìmbulu de identidade e traditzione de sos cales si chircat de cunservare unu de sos aspetos chi prus ddos rapresentat: sa produtzione de sas barcas a vela latina. Difatis s’òpera est costrùida cun materiale de atzàrgiu de su tipu ‘corten’ e est fata dae duas velas, de chimbe metros prus arta e s’àtera de tres, arrichidas dae decoraduras de arte cuntemporànea.

“Le Vele” sunt fintzas unu tributu a sa vida in s’arborada in antis de su mare, connotu comente “Sa Marina”, coro de su progetu “I guardiani della bellezza” pro canto pertocat s’isvilupu de atziones a amparu de s’ambiente. Custu progetu cheret pònnere in evidèntzia sas persones chi bivent e avalorant sos logos de Santu Antiogu cun sas istòrias issoro.

“Custa est sa prima òpera iscultòrea chi fatzo – cummentat s’artista Giorgio Casu – e so meda cuntentu chi faeddet de mare e de bentu e chi potzat rapresentare unu donu a sa traditzione de sos mastros de àscia. Sas velas sunt ricas de sìmbulos chi, ultres a su mare, torrant a cramare a sa traditzione tèssile e a su cuntestu in ue sunt istadas postas. S’òpera faghet parte puru de un’àteru progetu, de “Street Art e ricualificatzione urbana”, chi at giai bidu sa realizatzione de tres murales in su cuntestu urbanu tzitadinu”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018